Naše služby

Nabídka služeb na Webfox.cz

Věnujte se aktivně budování Vaší internetové identity! Překlady do češtiny nebo slovenštiny, instalaci, technické nastavení a konfiguraci skriptů, úpravy grafických šablon, upgrade skriptů na aktuální verze a jejich testování nebo každodenní provozní záležitosti vašich stránek přenechejte nám. O bezproblémovém provozu vašich webových stránek rozhodují často maličkosti, o kterých na základě našich znalostí a zkušeností víme, jak na ně :-).


Administrace sociálních sítí (webových stránek)

1. Zajištění provozu v rozsahu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu

 • Upgrade zahraničního skriptu SocialEngine, pluginů a české nebo slovenské verze skriptu
 • Zálohování, čištění, optimalizace, příp. oprava databáze, čištění mezipaměti
 • Nastavení a aktualizace ochrany stránek pro spamu
 • Kontrola závadnosti obsahu sociální sítě
 • 24/7 zákaznická podpora pro registrované uživatele
 • Zajištění reakční doby na zákaznické požadavky do 12 hodin od obdržení požadavku
 • Monitoring provozu hostingu a řešení provozních záležitostí s jeho poskytovatelem
 • Správa kategorií jednotlivých sekcí, lokalit, nebo číselníků
 • Úpravy grafické šablony vzhledu sociální sítě
 • Jednoduché úpravy v PHP kódu skriptu
 • Nastavení uživatelských práv pro skupiny uživatelů
 • Testování nových pluginů a rozvoj sociální sítě
 • Ad-hoc činnosti vedoucí k zajištění provozu sociální sítě v režimu 24/7

2. Cena a způsob úhrady za poskytnuté služby

Zákazník má možnost si na základě uzavřené dohody o poskytování služeb zvolit jeden ze způsobů stanovení ceny a úhrady za poskytnuté služby.

a) Základní hodinová sazba administrátora je 325,- Kč. Celková cena odpovídá odpracovaným hodinám administrátora a je fakturována po uplynutí období.

NEBO

b) Celková cena závisí na zvoleném počtu předplacených hodin a je fakturována před zahájením poskytovaných služeb.

Předplacený počet hodin Sleva ze základní hodinové sazby Hodinová sazba po slevě Celková cena (bez DPH)
25 10% 292,50 Kč   7.310,- Kč
50 15% 276,25 Kč 13.810,- Kč
75 20% 260,00 Kč 19.500,- Kč
100 (*) 25% 243,75 Kč 24.375,- Kč

(*) Předplacený počet hodin vystačí na cca. 6 měsíců při standardním provozu sociální sítě